+39 0975 890243 : +39 347 5175268

Multe stradali: se l’infrazione è ripetuta niente continuazione
Multe stradali: se l’infrazione è ripetuta niente continuazione

Cassazione civile , sez. II, sentenza 03.03.2011 n° 5252